tiết kiệm  Share

Bích Huyết Kiếm

  • Khá Tệ
  • Xem Được
  • Hay
  • Rất Hay
  • Siêu Hay
Khá Tệ
 Share

Thông tin

Crimson Sabre is a Hong Kong television series adapted from Louis Cha's novel Sword Stained with Royal Blood. The series was first broadcast on TVB in Hong Kong in 2000.  tất cả các

Đánh giá phim

Bích Huyết Kiếm Xếp hạng
  • Khá Tệ
  • Xem Được
  • Hay
  • Rất Hay
  • Siêu Hay
không ai

© 2024 phimhd.cc    

Lịch sử xem