tiết kiệm  Share

Chàng Trai Chọi Cả Thế Giới

  • Khá Tệ
  • Xem Được
  • Hay
  • Rất Hay
  • Siêu Hay
Khá Tệ
 Share

Thông tin

When his family is murdered, a deaf-mute named Boy escapes to the jungle and is trained by a mysterious shaman to repress his childish imagination and become an instrument of death.  tất cả các

Đánh giá phim

Chàng Trai Chọi Cả Thế Giới Xếp hạng
  • Khá Tệ
  • Xem Được
  • Hay
  • Rất Hay
  • Siêu Hay
không ai

© 2024 phimhd.cc    

Lịch sử xem